نمایش یک scence در inspector

بدون ديدگاه

قابلیت درگ دروپ یونیتی یکی از بهترین ویژگی های این انجین قدرتمند است که در بسیاری از موارد کار ما را راحت کرده است , در برخی از موارد ما تعداد صحنه های زیادی داریم و برای لود شدن انها نمی خواهیم نام صحنه را درون هر کد بنویسیم در چنین شرایطی از کد زیر استفاده میکنیم

 

 public SceneAsset offlineScene;
  void Start()
 {
 SceneManager.LoadScene(offlineScene.name);
 }

 

نوشتن دیدگاه