کد برای ایجاد انیمیشن چرخش در یونیتی

بدون ديدگاه

برای ایجاد انیمیشن چرخش یک ابجکت حتما نیاز نیست که از پنجره animation یونیتی استفاده کنیم , در اکثر موارد اینکار باعث افت fps بازی میشه مخصوصا موقعی که تعداد زیادی انیمیشن در بازی داشته باشیم.

برای ایجاد انیمیشن چرخش از کد زیر استفاده میکنیم

 

using UnityEngine;
public class RotateAnimation : MonoBehaviour
{
	public int velocityX = 0;
	public int velocityY = 0;
	public int velocityZ = 0;
	void LateUpdate()
	{
		transform.Rotate(velocityX * Time.deltaTime, velocityY * Time.deltaTime, velocityZ * Time.deltaTime);
	}
}

 

نوشتن دیدگاه