معرفی کوتاه

ما دو ابزار animator و animation یونیتی را برای ساخت و مدیریت انیمیشن های بازی استفاده میکنیم , برای دسترسی به پنجره انیمیشن و انیماتور مطابق عکس زیر عمل میکنیم

در ادامه کار ابتدا با پنجره انیمیشن کار میکنیم و پس از ان سرغ انیماتور خواهیم رفت

اخرین مقاله ها

پیشنهادی

Unity Assets

سخنی از بزرگان

Random Text Plus Image