کنترل animation با استفاده از کدنویسی

برای اینکار ما ابتدا چندین انیمیشن میسازیم تا با استفاده از کدنویسی بتوانیم انها را برروی cube اجرا کنیم

 • از اضافه شدن انیمیشن جدید به لیست انیمیشن ها اطمینان حاصل کنید

یک اسکریپت با نام code به ابجکتمون اضافه میکنیم

برای اینکه فعلا مکانیزم کدها براتون ساده تر باشه ایه اسکریپت ساده براتون قرار میدم که توی بازیتون استفاده کنید

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class code : MonoBehaviour
{
  [Header("=====[ clips ]=====")]
  public Animation animation_;
  public AnimationClip anim01, anim02;
  [Header("=====[ options ]=====")]
  public bool right;

  
  private void Update()
  {

    if (right)
    {
      animation_.clip = anim01;
      animation_.Play();
    }
    else
    {
      animation_.clip = anim02;
      animation_.Play();
    }
  }


}

ابتدا مطابق عکس زیر فیلد هامون رو جایگذاری میکنیم و سپس یک تست از بازیمون میگیریم

بعد از جایگذاری مقادیر یک تست از بازیمون میگیریم در کد بالا ما یک متغییر bool با نام right تعریف کردیم که در درون دستور شرطی که نوشته ایم اگر right برابر true بود انیمیشن چرخش به سمت راست اجرا شود و اگر برابر false بود انیمیشن چپ

اخرین مقاله ها

پیشنهادی

Unity Assets

سخنی از بزرگان

Random Text Plus Image