کد برای ایجاد انیمیشن چرخش در یونیتی

برای ایجاد انیمیشن چرخش یک ابجکت حتما نیاز نیست که از پنجره animation یونیتی استفاده کنیم , در اکثر موارد اینکار باعث افت fps بازی میشه مخصوصا موقعی که تعداد زیادی انیمیشن در بازی داشته باشیم. برای ایجاد انیمیشن چرخش از کد زیر استفاده میکنیم   using UnityEngine; public class RotateAnimation : MonoBehaviour { public…

تلگرام