کد برای انیمیشن تایپ در یونیتی

سلام دوستان در این پست این کد رو براتون میزارم که قبلا برای انیمیشن متن ساخته بودم که امیدوارم براتون مفید واقع بشه و این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که این کد برای چندسال پیشه برای بهینه تر شدن کد میتوانید بعد اتمام فرایند کلا اسکریپت رو غیر فعال کنید.

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class TypeTextAnimation : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] Text textBox;
  public bool IsDown = true;
  string fullText = " ";
  string textShownOnScreen;
  float wordsPerSecond = 5f; // speed of typewriter
  float timeElapsed = 0f;

  public void SetNewText(string txt)
  {
    fullText = txt;
    timeElapsed = 0;
    textBox.text = "";
    textShownOnScreen = "";
    IsDown = false;
  }
  private void LateUpdate()
  {
    if (IsDown == false)
    {
      timeElapsed += Time.deltaTime;
      textShownOnScreen = GetWords(fullText, timeElapsed * wordsPerSecond);
    }
  }

  private string GetWords(string text, float wordCount)
  {
    float words = wordCount;
    for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    {
      words--;
      textBox.text = textShownOnScreen;
      if (words <= 0)
      {
        return text.Substring(0, i);
      }
    }
    IsDown = true;
    return text;
  }
}

j

اخرین مقاله ها

پیشنهادی

Unity Assets

سخنی از بزرگان

Random Text Plus Image

پاسخ دهید

تلگرام